ช่วยเหลือ

Smileys

ไอคอนแสดงอารมณ์ต่างๆที่แสดงด้านล่างเป็นไอคอนชุดมาตรฐาน ซึ่งไอคอนของแต่ละฟอรั่มอาจจะไม่เหมือนดังตัวอย่างนี้

โปรดจำไว้ว่า ถ้าพิมพ์โค้ดติดกับตัวหนังสืออื่นโดยไม่มีช่องว่างก่อนหน้าโค้ดแสดงอารมณ์ ไอคอนแสดงอารมณ์อาจจะไม่แสดงผล

ชื่อ รูปไอคอน (คลิกรูปเพื่อใส่ไอคอน) โค้ด (พิมพ์โค้ดเพื่อใส่ไอคอน)
::thumbup_x1:: ::thumbup_x1::
::dance_xx1:: ::dance_xx1::
:line_dance: :line_dance:
:panicdance: :panicdance:
:supershock: :supershock:
:cryrunning: :cryrunning:
::sleep_x1:: ::sleep_x1::
::laugh_x1:: ::laugh_x1::
::smart_x1:: ::smart_x1::
::dance_x1:: ::dance_x1::
::hello_x1:: ::hello_x1::
::dizzy_x1:: ::dizzy_x1::
::tease_x1:: ::tease_x1::
::shock_x1:: ::shock_x1::
::anger_x2:: ::anger_x2::
::knock_x1:: ::knock_x1::
:dookdik10: :dookdik10:
:h-aa-h-aa: :h-aa-h-aa:
:elecshock: :elecshock:
:madcrying: :madcrying:
::love_x3:: ::love_x3::
:SmallDog: :SmallDog:
MalenDance MalenDance
:jingglaa: :jingglaa:
::bye_x2:: ::bye_x2::
:panda10: :panda10:
:jinglaa: :jinglaa:
:cattttt: :cattttt:
:catjump: :catjump:
:B607315: :B607315:
:sailom: :sailom:
:dance3: :dance3:
Laughing Laughing
whensome whensome
:panda5: :panda5:
:panda2: :panda2:
:panda9: :panda9:
:hello1: :hello1:
:fundee: :fundee:
:songka: :songka:
:dancee: :dancee:
:jjingg: :jjingg:
:paepae: :paepae:
:suu82: :suu82:
ahsuu10 ahsuu10
:ahsuu: :ahsuu:
:suu08: :suu08:
:su060: :su060:
:su098: :su098:
:su126: :su126:
:su137: :su137:
:su047: :su047:
:su082: :su082:
Ahsuu23 Ahsuu23
:ahsu2: :ahsu2:
:thank: :thank:
:navin: :navin:
:ghost: :ghost:
saosong saosong
ggdance ggdance
bydance bydance
:white: :white:
lunatic lunatic
:saooo: :saooo:
:eiei2: :eiei2:
:haha2: :haha2:
Bizzare Bizzare
:su042: :su042:
manelee manelee
:622-o: :622-o:
:beess: :beess:
:jaamm: :jaamm:
:10553: :10553:
:cathy: :cathy:
:97725: :97725:
:gotee: :gotee:
:wuubb: :wuubb:
:toomm: :toomm:
:14246: :14246:
:05566: :05566:
:03366: :03366:
:numb2: :numb2:
:kra2: :kra2:
:ling: :ling:
:2224: :2224:
:toon: :toon:
:baby: :baby:
ahsuu7 ahsuu7
:suu7: :suu7:
:suu8: :suu8:
ahsuu8 ahsuu8
:su53: :su53:
:flow: :flow:
:4262: :4262:
:kra3: :kra3:
:nobu: :nobu:
dance2 dance2
:jakk: :jakk:
:wake: :wake:
:bath: :bath:
av-257 av-257
:waak: :waak:
:112a: :112a:
:0023: :0023:
:cry3: :cry3:
:dead: :dead:
:eddy: :eddy:
:huhu: :huhu:
:walk: :walk:
:5555: :5555:
:hua1: :hua1:
:hua2: :hua2:
:eatt: :eatt:
:n111: :n111:
:suu5: :suu5:
:been: :been:
haahaa haahaa
:wwa1: :wwa1:
:2800: :2800:
:aabb: :aabb:
:7733: :7733:
:0WPI: :0WPI:
:9999: :9999:
:YB46: :YB46:
:yeaa: :yeaa:
:aook: :aook:
:read: :read:
bonggg bonggg
:ghl7: :ghl7:
bunlae bunlae
:yell: :yell:
:rage: :rage:
:drum: :drum:
porwai porwai
:kra: :kra:
toon2 toon2
:333: :333:
:238: :238:
:234: :234:
:221: :221:
:121: :121:
:011: :011:
:pap: :pap:
:n17: :n17:
:hus: :hus:
:chu: :chu:
:num: :num:
:n13: :n13:
:n10: :n10:
:erm: :erm:
:m11: :m11:
:ohm: :ohm:
:suu: :suu:
:006: :006:
:920: :920:
suu66 suu66
suu57 suu57
suu56 suu56
suu55 suu55
suu53 suu53
suu14 suu14
suu81 suu81
suu16 suu16
suu17 suu17
suu18 suu18
:75w: :75w:
su052 su052
suu21 suu21
suu22 suu22
suu24 suu24
suu88 suu88
:wak: :wak:
:pid: :pid:
:110: :110:
:113: :113:
:666: :666:
:088: :088:
:aie: :aie:
:464: :464:
:844: :844:
:93o: :93o:
d0009 d0009
:uok: :uok:
:be1: :be1:
:eat: :eat:
:red: :red:
cattt cattt
:ohk: :ohk:
:amm: :amm:
:emm: :emm:
:chi: :chi:
-btg-.gif -btg- -btg-
hurrr hurrr
:sao: :sao:
:pom: :pom:
:dee: :dee:
:b1: :b1:
d009 d009
muuu muuu
:mm: :mm:
:n9: :n9:
:n3: :n3:
tak9 tak9
:n4: :n4:
:su: :su:
:44: :44:
:77: :77:
:y9: :y9:
su20 su20
su21 su21
su22 su22
:hi: :hi:
su25 su25
su28 su28
su11 su11
su10 su10
haaa haaa
dog2 dog2
:42: :42:
:pj: :pj:
b1b2 b1b2
:y8: :y8:
catb catb
bees bees
jing jing
puff puff
huae huae
3cat 3cat
kwub kwub
9oo 9oo
:p: :p:
:4: :4:
:k: :k:
f5 f5
8o 8o
d1 d1