บอร์ดเม็ดทราย ถือกำเนิด 14 กุมภาพันธ์ 2553 ตรงกับ วันวาเลนไทน์ และ วันตรุษจีน

หมวดหมู่ทั่วไป => ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง => ข้อความที่เริ่มโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ กรกฎาคม 17, 2012, 05:04:59 PM

หัวข้อ: ในหลวง...กับพระแสงปืน
เริ่มหัวข้อโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ กรกฎาคม 17, 2012, 05:04:59 PM
ในหลวง...กับพระแสงปืน

(http://www.bloggang.com/data/baa500/picture/1165254414.jpg)

ใครจะเชื่อมั่ง ถ้าบอกว่าผู้ที่คุณเห็นเพียงพระปฤษฎางค์นี้คือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ทรงประทับพระแสงปืน ด้วยพระหัตถ์ขวา พระหัตถ์ซ้าย
ควบคุมพระแสงปืนให้มั่นคง กดพระศอแนบพระปรางลงกับพระแสงปืน
เพื่อมิให้เลื่อนไปมา เกิดความแม่นยำในขณะยิง

(http://www.bloggang.com/data/baa500/picture/1165254797.jpg)

อีกมุมของภาพ เป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

สมเด็จฯ ของเราทรงพระปรีชาด้านนี้ทีเดียว

ภาพชุดนี้เป็นภาพการซ้อมพระแสงปืน โดยทางกองทัพ  จัดถวาย ปลูกพลับพลาแบบทหารเอาเพียงแค่มีร่ม
มีบังเกอร์  คลุมด้วยบลังเก็ตต่างแท่นพระแสง  เป้ามีในระยะ 25 และ 50 เมตร
(สังเกตจากวิวในภาพแรก)
มีทั้งพระแสงปืนยาว และพระแสงปืนกลแบบที่ทหารใช้

(http://www.bloggang.com/data/baa500/picture/1165255110.jpg)

พระอิริยาบท ยามในหลวงทรงพระแสงปืนนั้น ขอบอกด้วย
สายตาคนมองปืน เล่นปืน ว่าทรงจับอย่างถูกหลักการ  หรือพูดประสาชาวบ้านว่า "ใช้เป็น"
นั่นคือเมื่อลั่นกระสุนไปแล้ว ปืนจะไม่ก่อโทษแก่ผู้ใช้เลย

(http://www.bloggang.com/data/baa500/picture/1165255290.jpg)

พานท้าย เข้าพระอังษา และพระพาหา ล็อคแน่น
เมื่อแนบพระปรางลงไป ศูนย์หน้าจนถึงศูนย์หลัง ก็จะปรากฏในจอพระจักษุ... ลั่นไก่ได้

(http://www.bloggang.com/data/baa500/picture/1165255658.jpg)

ทรงพร้อม...
แม้จะดูพระอิริยาบทเหมือนสบายๆ
แต่นี่คือ พร้อมลั่นไก พระดัชนีประทับแตะไกแล้ว

(http://www.bloggang.com/data/baa500/picture/1165255848.jpg)

เมื่อยามต้องเดินป่า เข้าถิ่นทุรกันดารในยุคแรก ในหลวงก็ทรงสะพายพระแสงปืนด้วยพระองค์เอง พร้อมด้วยเครื่องยังชีพ
เบื้องต้นตามรูปแบบทหาร โดยมีเจ้าฟ้าชาย (พระยศในขณะนั้น)
โดยเสด็จพระราชดำเนิน ในฉลองพระองค์ เครื่องหลัง และพระแสงปืนด้วยองค์เองเช่นกัน

(http://www.bloggang.com/data/baa500/picture/1165256122.jpg)

(http://www.bloggang.com/data/baa500/picture/1165256256.jpg)

รูปนี้แอบปลื้มสมเด็จฯ ทรงพระสิริโฉมด้วยพระฉวีผุดผ่อง
พระเกศามุ่นมวยงดงาม พระพักตร์จิ้มลิ้มพริ้มเพรา...
แต่ท่าประทับพระแสงปืนนั้น...
เข้มแข็ง ไม่เหยาะแหยะ กดพานท้ายเข้าพระพาหา ล็อคด้วยพระอังษา แนบพระปรางลงบนพระแสงปืน...
ถูกต้องตามการใช้ และท่าทางไม่มีหวั่นกลัวเลย

(http://www.bloggang.com/data/baa500/picture/1165256632.jpg)

จบด้วยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กดพระปรางซ้าย ลงแนบพระแสงปืน (แสดงว่าเล็งได้ทั้งสองด้าน)
สายพระเนตร  ไม่เป็นอุปสรรคใดๆ ในพระองค์...

ดูภาพแล้วก่อให้เกิดความมั่นใจภูมิใจอีกแง่ ในหลวงของเรา
มิได้เป็นเพียงกษัตริย์นักพัฒนาเท่านั้น หากต้องเป็นนักรบ  หรือเป็นผู้ใช้อาวุธพระองค์ย่อมสามารถ

ผู้มอบภาพชุดนี้ และอยู่ในบางเหตุการณ์ ตอบสั้นๆ
เมื่อเราสองคนถามว่า

“ในหลวงยิงแม่นไหม”
(ถามกันเป็นภาษาชาวบ้าน)

คำตอบอย่างหนักแน่นก็คือ

“แม่น”

(http://www.the-than.com/gatoon2/line1/1/the-than10.gif)