บอร์ดเม็ดทราย ถือกำเนิด 14 กุมภาพันธ์ 2553 ตรงกับ วันวาเลนไทน์ และ วันตรุษจีน

หมวดหมู่ทั่วไป => ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง => ข้อความที่เริ่มโดย: พี่สาวตัวร้าย กะ น้องชายตัวป่วน ที่ เมษายน 17, 2013, 01:23:21 PM

หัวข้อ: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: พี่สาวตัวร้าย กะ น้องชายตัวป่วน ที่ เมษายน 17, 2013, 01:23:21 PM


                จากพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในเรื่องของการรู้จักปรับตัว ให้พร้อมรับ และพร้อมแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการจัดสรรชีวิต ให้ดำรงอยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ รู้จักคุณค่าของสิ่งของและทรัพย์สินที่หามาได้ ด้วยวิจารณญาณ รอบคอบ มีสติ รวมถึงการรู้จักใช้ความรู้ความสามารถที่มี สร้างสรรค์ประโยชน์ และโอกาสต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติให้มากที่สุด


(http://www.haii.or.th/wiki84/images/7/71/061009-%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%871.jpg)


อยู่แบบพอเพียง ใช้จ่ายแบบพออยู่
" การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน
แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง"

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540

                ที่ผ่านมาคนไทยดำเนินชีวิตด้วยความฟุ้งเฟ้อ จนประเทศชาติประสบปัญหา หากเรานำพระราชดำรัสมายึดถือปฎิบัติ ทำกินทำใช้ในขอบเขตปัจจัย 4 ให้พออยู่พอกิน ก็จะทำให้เกิดความอยู่ดีกินดีในภายหน้าได้
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต
เริ่มหัวข้อโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ เมษายน 17, 2013, 01:30:36 PM
(http://www.baanjomyut.com/library/learn_life/02.jpg)


จัดสรรที่ดินทำกิน ใช้เป็นทุนของชีวิต

" คนอื่นว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่ทันสมัย
แตาเราพออยู่พอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบ และทำงาน
ตั้งจิตอธิษฐานปณิธานจุดมุ่งหมายในแง่นี้ ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน ไม่ใช่รุ่งเรืองอย่างยอด
แต่ว่าพออยู่พอกิน มีความสงบนั้น ถ้าจะเปรียบกับประเทศอื่นๆ ถ้ารักษาความพออยู่พอกินนั้นได้ เราจะ
ยอดยิ่ง "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517

              หากมีความตั้งใจ และปณิธานแน่วแน่ โดยเริ่มต้นจัดสรรที่ดินทำกินของตนเองก่อน ตามทฤษฎีใหม่ (ขั้นที่ 1) เช่นบนที่ดิน 15 ไร่ แบ่งปลูกข้าว 5 ไร่ พืชไร่พืชสวน 5 ไร่ ขุดสระ 3 ไร่ ที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 2 ไร่ แนวทางนี้ ทุกๆคน สามารถนำไปใช้จัดสรรรายได้ในการดำเนินชีวิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และครอบครัวได้ตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต
เริ่มหัวข้อโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ เมษายน 17, 2013, 01:34:25 PM
แบ่งกิน แบ่งใช้ จำหน่ายออก

(http://img19.imageshack.us/img19/5870/856398256ae55d11142o.jpg)


" ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตนเอง
จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป
แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร
บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้
แต่ขายในที่ที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก "

 
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540

             เมื่อผลิตให้พออยู่พอกิน จนเหมาะสมกับความต้องการของครอบครัวแล้ว ผลผลิตที่เหลือสามารถแปรรูปเป็นสินค้าทางการเกษตรได้ แม้กระทั่งสิ่งของเหลือใช้แล้ว ก็ยังสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ชนิดใหม่เอาไว้ใช้ หรือจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต
เริ่มหัวข้อโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ เมษายน 17, 2013, 01:38:16 PM
(https://sites.google.com/site/siamcashflow/khan-txn-kar-danein-ngan/10-sahetu-thi-mak-thahi-ku-sin-cheuxsmes-mi-phan/11-fokas-laea-balans-khwam-taek-tang-khxng-smes-thi-samarth-to-bn-phun-than-khwam-mankhng/12-cashflow-kab-thurkic-smes/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89SMEs.jpg?attredirects=0)


สร้างประโยชน์จากเงินกู้ให้คุ้มค่า

" กู้เงิน เงินนั้นจะต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สำหรับไปเล่นไปทำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540

                พระราชดำรัสนี้ เป็นแนวทางที่ดีสำหรับนักลงทุน และเกษตรกรที่จำเป็นต้องกู้เงิน มาใช้ในธุรกิจหรือการผลิต หากนำเงินที่ได้มาจัดสรร และใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะสร้างความเจริญสู่ธุรกิจและครอบครัว หากนำไปใช้ในทางไม่ถูก ก็อาจจะสร้างปัญหาให้ธุรกิจและครอบครัวไม่สิ้นสุด
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต
เริ่มหัวข้อโดย: พี่สาวตัวร้าย กะ น้องชายตัวป่วน ที่ เมษายน 17, 2013, 01:42:11 PM
(http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/37/24037/images/Sarnoff04.jpg)


ทำตามอัตภาพ รอบคอบ อย่าตาโต

" ข้อสำคัญที่อยากจะพูดถึงคือ ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสม อาจจะดูไม่หรูหรา
 แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอันเป็นไป ก็ไม่เสียมาก "

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540     
           

ทรงแนะแนวทางสำหรับผู้ริเริ่มทำโครงการ หรือธุรกิจ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม
 และความเป็นไปได้ แม้ไม่ใหญ่โตนัก แต่มั่นคง ถึงมีปัญหามากระทบ ธุรกิจก็ยังเนินต่อไปได้

หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: พี่สาวตัวร้าย กะ น้องชายตัวป่วน ที่ เมษายน 17, 2013, 01:44:49 PM
(http://www.baanjomyut.com/library/learn_life/04.jpg)


มานะ อดทน อดออม

" การที่จะร่วมมือกันทำให้งานราบรื่น สำเร็จ และดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้น
นักปฎิบัติงานทุกคนจะต้องมีวินัยสำหรับใช้กับตนเอง คือ ต้องไม่ประมาทปัญญา ต้องรักษาความจริงใจ
ต้องสลัดทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำทรามอ่อนแอ และต้องตระหนักในความสำรวจ ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ซึ่งเป็นข้อปฎิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงาน และให้ชีวิตมั่นคงเป็นสุข "

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่บัณฑิต มศว. เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2521

หากคนไทยทุกคนยึดหลักตามพระราชดำรัส และดำเนินชีวิตด้วยความมานะ อดทน
สร้างหลักสร้างฐานให้กับครอบครัว
อดทนต่อสู้กับปัญหา รู้จักอดออม และรู้จักใช้ทรัพย์สินที่หามาได้
ก็จะถึงซึ่งความเจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: jeabja ที่ พฤษภาคม 05, 2013, 12:02:06 AM
 :n111: +1 คำขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะ
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: kasmos ที่ พฤษภาคม 08, 2013, 01:42:16 AM
ปฏิบัติได้ชีวิตจะเป็นสุข
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: hydropump ที่ มิถุนายน 18, 2013, 03:40:33 PM
ปฏิบัติตามแล้วดีจริงๆครับ
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: damdam ที่ มิถุนายน 25, 2013, 12:32:55 AM
ยอดเยี่ยม
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: bktu ที่ กรกฎาคม 23, 2013, 08:07:28 PM
ขอบคุณครับ  ที่รวบรวมแง่คิดดีๆ ที่พระองค์ท่านทรงสอนเรามาให้อ่าน
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: damdam ที่ สิงหาคม 09, 2013, 07:12:53 AM
ขอบคุณครับ มีประโยชน์มากๆ
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ติ้ว 2526 ที่ กันยายน 05, 2013, 04:01:05 PM
แวะเข้ามาดูสาระดีๆ
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: mkhin ที่ กันยายน 14, 2013, 12:01:20 AM
ชอบมากเลยครับ ที่คอยเตือนไม่ให้ลืมตัวฟุ้งเฟื้อ
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: nuch n14 ที่ กันยายน 25, 2013, 10:25:00 AM
ขอบคุณทุกท่านที่นำสิ่งดีๆมาแบ่งปันครับ
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: สุบิน ที่ ตุลาคม 01, 2013, 07:56:01 AM
ใครปฏิบัติได้ชีวิตมีแต่ความสุข ด้วยความพอเพียงครับ
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ฉัตรวิกรณ์ ที่ ตุลาคม 04, 2013, 02:24:17 PM
คนไทยโชคดีที่มีพระองค์ท่าน คอยแนะนำทางให้ แต่ถ้าไม่นำมาเป็นแนวทางบ้าง ก็คงจะไร้ประโยชน์
ชอบครับ และปฏิบ้ติให้ได้เป็นลำดับ
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ กรกฎาคม 04, 2016, 09:17:30 AM
ขอขอบคุณทุก ๆ ข้อความให้กำลังใจเด็กๆ ค่ะ
หัวข้อ: Re: รู้ค่า รู้ชีวิต....ข้อคิดจากในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: khonthai ที่ สิงหาคม 09, 2017, 08:08:06 AM
ขอบคุณมากครับ สำหรับสิ่งดี ๆ  โชคดีที่เกิดเป็นคนไทยครับ