บอร์ดเม็ดทราย ถือกำเนิด 14 กุมภาพันธ์ 2553 ตรงกับ วันวาเลนไทน์ และ วันตรุษจีน

บ้าน | สวน | สัตว์เลี้ยง | ยานพาหนะ => ตกแต่งสวน => ข้อความที่เริ่มโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ พฤษภาคม 09, 2017, 02:47:24 PM

หัวข้อ: ผำ
เริ่มหัวข้อโดย: ภูผา..อิงตะวัน ที่ พฤษภาคม 09, 2017, 02:47:24 PM
ผำ มีโปรตีนและคลอโรฟิลด์สูง ช่วยรักษาสมดุลกรดด่าง และสมดุลของน้ำในร่างกาย

(http://puechkaset.com/wp-content/uploads/2016/10/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B32.jpg)

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
ผำ
ภาษาอังกฤษ: Water Meal, Swamp Algae;
ชื่อวิทยาศาสตร์: Wolffia globosa
อาณาจักร: พืช (Plantae)
หมวด: Magnoliophyta
ชั้น: Liliopsida
อันดับ: Alismatales
วงศ์: Lemnaceae
สกุล: Wolffia
สปีชีส์: W. globosa
ชื่อทวินาม
Wolffia globosa
(Roxburgh)

(https://www.technologychaoban.com/wp-content/uploads/2016/09/201609021620574-20041019171656.jpg)

วิจัย "ผำ"
โดย...สปีชีส์ของผำที่วิจัยศึกษา คือ Wolffia arrhiza (L.)

          จากแหล่งเพาะเลี้ยงในอำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อนำมาทำการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหาร พบว่ามี ปริมาณโปรตีน 20% ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ ฮอร์โมนเอนไซม์ เป็นสารสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อบางชนิด ช่วยรักษาสมดุลกรดด่างและสมดุลของน้ำในร่างกาย นอกจากนี้ยังมี คลอโรฟิลล์ โครงสร้างมีลักษณะเป็น cyclic tetrapyrolle ที่คล้ายคลึงกับฮีม (heme) ที่อยู่ใน ฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในเลือด มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, รักษาอาการท้องผูก, ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ, ช่วยปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างในคนที่มีสภาวะเครียดจากความเป็นกรด และช่วยรักษาภาวะซีดในคนที่เป็น โรคโลหิตจาง

(https://scontent-fbkk5-7.us-fbcdn.net/v1/t.1-48/1426l78O9684I4108ZPH0J4S8_842023153_K1DlXQOI5DHP/dskvvc.qpjhg.xmwo/w/data/845/845995-img-1421844709-1.jpg)

          การศึกษาได้ทำการประเมินคุณภาพเชิงปริมาณโปรตีนรวมทั้งก่อนและหลังการตั้งตำรับ และทำการตรวจวิเคราะห์โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปริมาณโปรตีนรวมของผำก่อนตั้งตำรับเท่ากับร้อยละ 33.84 ของน้ำหนักแห้ง ส่วนปริมาณโปรตีนรวมหลังการตั้งตำรับเท่ากับร้อยละ 46.28 ของน้ำหนักแห้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.44 ของน้ำหนักแห้ง เนื่องจากวิธี nitrogen analyzer จะทำการวิเคราะห์หาธาตุไนโตรเจนที่มีอยู่ในตัวอย่างแล้วคำนวณเป็นปริมาณโปรตีนรวม สำหรับการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผำในรูปแบบยาเม็ดเคี้ยวขนาด 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด ส่วนประกอบที่เหมาะสม คือ ผงผำ 59.40%, Icing  sugar 17.82%, Mannitol 2.92%, Lactose 11.88%, PVP  K90  5.01%, Talcum 1.94% และ Magnesium stearate 0.97% ซึ่งผลการวิเคราะห์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการประเมินคุณภาพยาเม็ดเคี้ยว

(http://puechkaset.com/wp-content/uploads/2016/10/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B31.jpg)

การเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)

          ขุดบ่อดินขนาดความลึกประมาณ 1 เมตร กว้าง 1 เมตรและยาวประมาณ 4 เมตร นำพลาสติกสีดำรองพื้นในบ่อ เพื่อป้องกันมิให้น้ำซึมออก ใส่ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยคอก 20 กิโลกรัม ตามขนาดของบ่อ  เติมจุลินทรีย์ประมาณ 0.5 ลิตร ปล่อยน้ำเข้าบ่อให้เต็ม  แล้วนำพันธุ์ไข่น้ำใส่ลงไป ประมาณ 7 วัน จะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว  สามารถเก็บไปจำหน่ายหรือรับประทานได้