จับคู่เพลงแก้ เพลงลูกกรุง

หัวข้อ

(1/38) > >>

[1] 377 สาวท่าพระจันทร์ - ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์ + หนุ่มเกษตรรำพัน - อาณัติ พุทธมาศ

[2] 373 ลำน้ำพอง - หยาด นภาลัย + สาวลำน้ำพองสะอื้น - ดาวใจ ไพจิตร

[3] 371 คนร้อยเล่ห์ - ลินดา นภาพันธ์ + คนไร้เล่ห์ - ชรัมภ์ เทพชัย

[4] 370 สาวจุฬาคนสวย - อาณัติ พุทธมาศ + สาวจุฬาเขิน - ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์

[5] 365 ฝันถึงกันบ้าง - รวงทอง ทองลั่นทม + ฝันดี - สุเทพ วงศ์กำแหง

[6] 364 กามเทพเจ้าเอ๋ย - จิตตราวดี จิตตเกษม + กามเทพเฉลย - ธานินทร์ อินทรเทพ

[7] 362 แม่ศรีไทย - ชรัมภ เทพชัย + แม่ศรีไทย - จินตนา สุขสถิตย์

[8] 361 กระท่อมไพวัลย์ - สุเทพ วงศ์กำแหง + กระท่อมฝัน - ผ่องศรี วรนุช

[9] 360 ขอเกิดเป็นข้าว - ชรัมภ์ เทพชัย + ขอเกิดเป็นข้าว - จินตนา สุขสถิตย์

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version