หมวดหมู่ทั่วไป > ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง

พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

(1/1)

Hatairat:
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

https://www.youtube.com/watch?v=GFlgjPZJqqU

สุบิน:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version