ผู้เขียน หัวข้อ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย กับงานชลประทาน  (อ่าน 640 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ tawee19991

 • เดินสายกลาง
 • เหยียบหิมะไร้รอย
 • ***
 • Thank You
 • -Given: 1352
 • -Receive: 1664
 • กระทู้: 209
 • เพศ: ชาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของชาวไทย กับงานชลประทาน      การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกหรือการชลประทาน นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่ง
สำหรับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เพราะเกษตรกรจะสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างสมบูรณ์ตลอดปี เนื่องจาก
พื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
เป็นหลัก ทำให้พืชได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ และไม่เพียงพอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประเภทอื่นๆ


      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับ
การชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก เพราะทรงตระหนักดีว่า “น้ำคือชีวิต” พระองค์เคยมีกระแสพระ
ราชดำรัสแก่ผู้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ว่า “ฉันสนใจชลประทานมาตั้งแต่เด็ก” พระองค์เคยได้ทรงพระราชทานพระ
บรมราโชวาทไว้ว่า

     “ในด้านชลประทานหรือด้านป่าไม้นี้ ก็อาจจะมีบางคนเข้าใจว่าทำไมจึงสนใจ และบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมฉันสน
ใจเรื่องชลประทานหรือเรื่องป่าไม้ จำได้เมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งสอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุ
รักษ์ดินแล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ก็เป็นหลัก
ของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดินและเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือดร้อนตลอด
ตั้งแต่ดินบนภูเขาหมดไป กระทั้งการที่จะมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำ ทำให้น้ำท่วม”


     จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรียนรู้เรื่องการชลประทานมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏ
ว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำหริมากมายหลายโครงการ ล้วนเกี่ยวข้องกับน้ำทั้งสิ้น      อย่างไรก็ตาม เนื่องจากน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ ทั้งการจัดหาน้ำให้ท้องถิ่นที่ขาด
แคลน และเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนสำหรับท้องถิ่นที่ประสบปัญหาถูกน้ำท่วม จึงนำไปสู่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริงานชลประทาน


     โดยมีกรมชลประทาน รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนองพระราชดำริ ทั่วทุกภาคของ
ไทย กรมชลประทานตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2445 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปัจจุบันครบรอบอายุ 112 ปี ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยใน
การศึกษา และพระราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาแหล่งน้ำมาตลอด พระองค์ได้ทรงมี
พระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินงาน พัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศมาแล้วประมาณ 2,500 โครงการ      แนวคิดในการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่พระราชทานแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นเพียงแนวทางให้เจ้า
หน้าที่นำไปพิจารณาศึกษา และวางโครงการโดยละเอียดเพื่อให้ได้ความถูกต้องตามหลักวิชาการเท่านั้น มิใช่จะต้องก่อ
สร้างตามพระราชดำริทั้งหมด และถ้าพบว่าโครงการที่ผ่านการศึกษาโดยละเอียดแล้วไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปก็
สามารถระงับการก่อสร้างโครงการนั้นได้

จึงพระราชทานชื่อพระราชดำริที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำไว้ว่า
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นปราชญ์ในเรื่องน้ำของแผ่นดินอย่างแท้จริง
พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้กรมชลประทานดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมาตลอดระยะเวลา
อันยาวนานกว่า 2,500 โครงการ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องน้ำของแผ่นดิน
และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อพสกนิกรส่วนใหญ่ของชาวไทยเรา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อมูลอ้างอิงจาก: กรมชลประทาน (ประเทศไทย)

..   ..
พุทธศาสนสุภาษิต

ราชา รัดถัดสะ ปันยานัง
พระราชา เป็นศรีสง่าของแผ่นดิน


ออฟไลน์ natthawet2

 • เม็ดทราย
 • *
 • Thank You
 • -Given: 2
 • -Receive: 1
 • กระทู้: 10
สุดยอดครับพ่อของพวกเรา dee