เพลงสากล > เพลงสากล Wav | Flac | Ape |

Chesky Records Guide to Critical Listening - The Ultimate Demonstration Disc

(1/1)

samakke:
" อัลบั้มสำหรับ Test Audiophile ของ Chesky Records Guide to Critical Listening "

Artist : Various Artists
Album : Chesky Records Guide to Critical Listening - The Ultimate Demonstration Disc
Gener : Test Audio
Recored : Chesky Records
Release Date : 1995
Format/Quality :  Rip Easy CD-DA / Wav
File Type/Size : Rar/ Wav:716 MB
Host Upload : www.MediaFire.com

Chesky Records Guide to Critical Listening - The Ultimate Demonstration Disc
01.Welcome To The Ultimate Demonstration Disc - The Ultimate Demonstration Disc.wav
02.High-Resolution - The Ultimate Demonstration Disc.wav
03.Spanish Harlem - The Ultimate Demonstration Disc.wav
04.Depth - The Ultimate Demonstration Disc.wav
05.If I Could Sing Your Blues - The Ultimate Demonstration Disc.wav
06.Atmosphere - The Ultimate Demonstration Disc.wav
07.Maiden Voyage - The Ultimate Demonstration Disc.wav
08.Midrange Purity - The Ultimate Demonstration Disc.wav
09.Grandma's Hands - The Ultimate Demonstration Disc.wav
10.Naturalness - The Ultimate Demonstration Disc.wav
11.Correnteza - The Ultimate Demonstration Disc.wav
12.Transparency - The Ultimate Demonstration Disc.wav
13.Played Twice - The Ultimate Demonstration Disc.wav
14.Presence - The Ultimate Demonstration Disc.wav
15.Ask Me Now - The Ultimate Demonstration Disc.wav
16.Visceral Impact - The Ultimate Demonstration Disc.wav
17.Sweet Georgia Brown - The Ultimate Demonstration Disc.wav
18.Rhythm & Pace - The Ultimate Demonstration Disc.wav
19.I Love Paris - The Ultimate Demonstration Disc.wav
20.Focus - The Ultimate Demonstration Disc.wav
21.Flute Concerto in D, Vivaldi - The Ultimate Demonstration Disc.wav
22.Holographic Imaging - The Ultimate Demonstration Disc.wav
23.Festival Te Deum, Benjamin Britten - The Ultimate Demonstration Disc.wav
24.Transients - The Ultimate Demonstration Disc.wav
25.The Royal March, Stravinsky - The Ultimate Demonstration Disc.wav
26.Bass Resonance - The Ultimate Demonstration Disc.wav
27.Best Of Chesky Jazz And More Audiophile Tests, Volume 2 - The Ultimate Demonstration Disc.wav
28.Dynamic Test - The Ultimate Demonstration Disc.wav
29.Best Of Chesky Jazz And More Audiophile Tests, Volume 2 - The Ultimate Demonstration Disc.wav
30.Final Announcement - The Ultimate Demonstration Disc.wav


Wav Part 1
http://www.mediafire.com/download.php?jeu1ynylhz1

Wav Part 2
http://www.mediafire.com/download.php?4ymgnzmnnzy

Wav Part 3
http://www.mediafire.com/download.php?m1z0ydwyzyx

Wav Part 4
http://www.mediafire.com/download.php?eliunkdqzyj

Wav Part 5
http://www.mediafire.com/download.php?mnawywzvndw

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version