เรื่องที่ผู้หญิงอยากรู้ > ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ

คอพอก

(1/1)

ภูผา..อิงตะวัน:

คอพอก คืออะไร รักษาแบบไหนบ้าง

                "คอพอก" "คอหอยพอก" เป็นคำจำกัดความของกลุ่มโรคที่มี ต่อมธัยรอยด์โตขึ้นผิดปกติ ซึ่ง ต่อมธัยรอยด์ เป็น ต่อมไร้ท่อ วางอยู่หน้าหลอดลมที่คอ ทำหน้าที่สร้าง ฮอร์โมน " ธัยรอกซีน" ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของร่างกายทุกระบบ

                สาเหตุนั้น ไม่ได้เกิดจากการไม่รับประทานอาหารทะเล หรือ เกลือไอโอดีนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกด้วย หากจำแนกตามอาการและระดับของฮอร์โมน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

            ประเภทที่ 1  คอพอกแบบเป็นพิษ เกิดจากที่ต่อมธัยรอยด์มีการสร้างฮอร์โมนธัยรอกซิน มากเกินความต้องการของกาย เกิดจากต่อมทำงานผิดปกติหรือเกิดการกระตุ้นที่ผิดปกติ เช่น เนื้องอกของต่อมใต้สมองส่วนหน้า

          อาการ  ผู้ป่วยจะมีอาการใจสั่น มือสั่น เหนื่อยง่าย เหงื่อออกมาก นอนไม่หลับ หิวบ่อย หงุดหงิด โมโหง่าย น้ำหนักลด อาจมีตาโปน ต่อมธัยรอยด์อาจโตหรือไม่โตก็ได้

          การรักษา  ทำได้หลายวิธี เช่น ใช้ยาต้านธัยรอยด์ ทานน้ำแร่กัมมันตรังสี หรือ ผ่าตัด ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษาตามความเหมาะสมของคนไข้

           ประเภทที่ 2 คอพอกแบบไม่เป็นพิษ  เป็นภาวะที่ต่อมธัยรอยด์มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ไม่มีอาการของธัยรอยด์เป็นพิษ
สาเหตุที่พบ ขาดไอโอดีน อาการแสดง ต่อมธัยรอยด์โต บางรายอาจมีอาการของการขาดธัยรอยด์ฮอร์โมน คือ ซึม เชื่องช้า หนาวง่าย น้ำหนักตัวเพิ่ม ผิวแห้ง ในเด็กจะทำให้พัฒนากการของร่างกายและสมองผิดปกติ ปัญญาอ่อน เลี้ยงไม่โต ที่รู้จักกันในนามของ "โรคเอ๋อ"
 
          การรักษา ทานอาหารทะเล เกลือไอโอดีน ยาธัยรอยด์ฮอร์โมน โดยควรปรึกษาแพทย์ หากก้อนธัยรอยด์ขนาดใหญ่ จำเป็นต้องรับการผ่าตัด

          - ร่างกายต้องการฮอร์โมนมากขึ้น
          - เนื้องอกต่อมธัยรอยด์ มีทั้งเนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกชนิดร้าย หรือ มะเร็ง ก้อนจะแข็งโตเร็ว

           หากมีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษา ปัจจุบันมีการผ่าตัดธัยรอยด์แบบไร้รอยแผลเป็น ด้วยความห่วงใยจาก #โรงพยาลบาลสินแพทย์ 0 2793 5000

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version