เพลงสากล > เพลงสากล Wav | Flac | Ape |

จางเสี่ยวอิง 张小英 金嗓回顾名典 [WAV]

(1/1)

Vee:
เพลงจีนเก่าครับ

https://77c78d66-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/veesak/Bao%20Biao.swf?attachauth=ANoY7crscZsPnPvPLMgSqoVcLxV8Bg1F1-EwjgDkztwIJHlLWhOjD1FR9BEzUWwDuSXZ489cOwUJpKGkZ7a0Gmy8u6LRE9iAbqnZ2EYBytzZTghIumBlIbdLvAAVRWeimwm92hxNjmCSkc_zzwoJSYCCwFqcJbxsnB7km76ACbbqsqTk4ix7sLKny0mSR4dtL6epJvieiF1x3ZexWdjNR_Oa7kK_9yHajA%3D%3D&attredirects=0
张小英 金嗓回顾名典 DISC 1
(01) [张小英] 保镖 (3:22) ขบวนการเปาเปียว
(02) [张小英] 包青天 (2:56) เปาบุ้นจิ้น
(03) [张小英] 不得了 (3:21)
(04) [张小英] 真情比酒浓 (2:14)
(05) [张小英] 热情的沙漠 (3:36)
(06) [张小英] 相聚少离别多 (2:47)
(07) [张小英] 二度梅 (3:06)
(08) [张小英] 花树下 (2:59)
(09) [张小英] 往日的痕迹 (3:22)
(10) [张小英] 谁真心爱过我 (2:28)
(11) [张小英] 走遍天下无忧愁 (2:04)
(12) [张小英] 伊人在天涯 (3:49)
(13) [张小英] 我求你骗我骗到底 (3:15)
(14) [张小英] 祝福你 (3:27)
(15) [张小英] 明月千里寄相思 (3:07)
(16) [张小英] 永相爱 (3:04)
(17) [张小英] 爱的小天地 (2:25)
(18) [张小英] 笑是爱情的桥 (2:55)
(19) [张小英] 一声来一声去 (2:48)
(20) [张小英] 雨中恋情 (2:23)


张小英 金嗓回顾名典 DISC 2
(01) [张小英] 心中喜欢就说爱 (2:33)
(02) [张小英] 轻轻呼唤你 (3:00)
(03) [张小英] 夜行列车 (3:12)
(04) [张小英] 喜相逢 (2:51)
(05) [张小英] 心爱的安娜 (3:38)
(06) [张小英] 祈祷 (2:49)
(07) [张小英] 诺言 (3:23)
(08) [张小英] 梦乡 (2:55)
(09) [张小英] 爱的你呀何处寻 (2:55)
(10) [张小英] 难得几回醉 (2:12)
(11) [张小英] 爱情像花朵 (3:11)
(12) [张小英] 幸福要自己去找 (3:50)
(13) [张小英] 俏姑娘 (3:32)
(14) [张小英] 我想天天看见你 (3:12)
(15) [张小英] 背新娘 (2:31)
(16) [张小英] 月圆花好 (2:48)
(17) [张小英] 他在何处 (3:45)
(18) [张小英] 花落如雨 (3:04)
(19) [张小英] 爆炸的爱情 (2:56)
(20) [张小英] 你真叫人迷 (2:05)

wisit pichayaanun:
ขอบคุณครับ

I3enzZz:
ขอบคุณครับ

พรเพ็ญ:
 :234: ขอบคุณมากๆค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version